Motion behöver inte betyda svettig excersis. Som enklast är målsättningen att skapa rörelse som ersätter passivitet.

När individens fyysiska kapasitet har identifierats samt hans motionsvanor kartlagts, kan man skapa en plan vars målsättning är att utveckla egenskaper som gynnar hälsan.

Att finna de rätta kostvanorna är en individuell sak, men att sammanställa en vettig kost är inte oöverkomligt.

När man godtar några grundprinciper beträffande kostens sammansättning, finns det genast redskap för att påverka såväl hälsa som vikt. Viktminskning betyder inte ständig kamp mot hunger.

Ofta glömmer man att ett aktivt och häktiskt liv kräver aktiv återhämtning och vila.

Under vila återhämtar sig såväl kropp som sinne. Regelbunden och tillräcklig återhämtning är fundamentalt för en god hälsa.